2.20

45%

3.25

31%

2,80

36%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5