3,40

29%

3.20

31%

2,00

50%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5