Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí
Đặt cược miễn phí £ 20
Đặt cược miễn phí £ 30
Tiền thưởng
£ 10 đặt cược miễn phí

Grand National Lucky Dip

Chúng tôi đã chọn một con ngựa quốc gia lớn một cách ngẫu nhiên cho bạn. Bạn cũng có thể chọn con ngựa của bạn dựa trên dấu hiệu ngôi sao của nó, màu của lụa jockeys hoặc nơi con ngựa được huấn luyện. Chúc may mắn!

Ville Ben hàng đầu

Tuổi ngựa: 10 Huấn luyện viên: Philip Kirby Tay đua: Thomas Dowson Dấu hiệu Ngôi sao ngựa: chòm sao Kim Ngưu Ngựa được huấn luyện tại: Anh - Đông Bắc Màu lụa tay đua: Màu đỏ