Betmagician được ủy quyền truy cập tài khoản của bạn?

Betmagician

Nhà phát triển
Tác giả Betmagician
URL ỨNG DỤNG
gmz2.com
Về ứng dụng

Đăng nhập xã hội Twitter cho ứng dụng Betmagician

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

các điều khoản và điều kiện

các điều khoản và điều kiện

Đăng nhập vào Betmagician bằng tài khoản của bạn?

Ứng dụng này có thể:

  • Kiểm tra các tweet trên dòng thời gian của bạn (bao gồm các tweet được bảo vệ), và danh sách của bạn và bộ sưu tập đẩy của bạn.
  • Kiểm tra thông tin cá nhân và cài đặt tài khoản của Twitter của bạn.
  • Kiểm tra tài khoản bạn theo dõi, ẩn và che chắn.
  • Kiểm tra địa chỉ email của bạn.

Để biết thêm thông tin về thẩm quyền của các ứng dụng thứ ba, vui lòng truy cậpTrung tâm trợ giúpNước hoa