3.60

28%

3,40

29%

1.83

55%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5