3.50

29%

3.20

31%

1,95

51%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5