1.91

52%

4.33

23%

2,80

36%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5