2,00

50%

3.00

33%

3.50

29%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5