3.20

31%

3,40

29%

1,95

51%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

4/5