1.08

93%

10,00

10%

21.00

5%

Sức mạnh dự đoán bóng đá được đo bằng các ngôi sao

1/5