Cuộc thi đấu Giải đấu Trạng thái Kết quả Kết quả Chung quanh Ngày giờ
Chapecoense - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (0: 1)

D 2 19.05.2021
Cn Marcílio Dias - Chapecoense Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 4 (1: 1)

L 2 16.05.2021
Cn Marcílio Dias - Chapecoense Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 2 02.05.2021
Chapecoense - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 2 02.05.2021
Grêmio thể thao Juventus - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 1 (0: 0)

W 3 28.04.2021
Cn Marcílio Dias - Grêmio thể thao Juventus Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (1: 0)

W 3 25.04.2021
Figueirense - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 11 22.04.2021
Cn Marcílio Dias - Chapecoense Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 2 (1: 1)

D 10 18.04.2021
Grêmio thể thao Juventus - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (0: 0)

D 9 10.04.2021
Cn Marcílio Dias - Criciuma Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 1 (1: 0)

D số 8 04.04.2021
Hawaii - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 7 01.04.2021
Cn Marcílio Dias - Concord Brazil - Catarinense Hoàn thành

3: 2 (0: 0)

W 6 28.03.2021
Câu lạc bộ Atlético Metropolitano - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 1 (0: 1)

W 5 24.03.2021
Hercílio Luz - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 0 (0: 0)

L 4 20.03.2021
Tham gia ville - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Hoàn thành

0: 0 (0: 0)

D 2 11.03.2021
Hercílio Luz - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 4 07.03.2021
Cn Marcílio Dias - EC thịnh vượng Brazil - Catarinense Hoàn thành

2: 0 (0: 0)

W 3 03.03.2021
Tham gia ville - Cn Marcílio Dias Brazil - Catarinense Bị hủy bỏ -:- - 2 28.02.2021
Cn Marcílio Dias - Đồ đạc Brazil - Catarinense Hoàn thành

1: 2 (0: 2)

L 1 24.02.2021